0

Tražene su kopije svih potpisanih memoranduma, protokola, predugovora, ugovora sa aneksima i drugih dokumenata o saradnji, namerama za saradnju ili obligacijama između EPS-a i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.