0

Tražena je informacija o žalbi na rešenje PI br. 84/16 od 24. 10. 2016. godine – službena beleška u predmetu Višeg javnog tužilaštva u vezi pada vojnog helikoptera.