0

Tražen je broj birača upisan u birački spisak na teritoriji Grada Beograd 25. septembra 2017.