0

Tražen je broj birača upisan u birački spisak na teritoriji ove opštine 6. novembra 2017.