0

Tražen je broj birača upisan u birački spisak na teritoriji grada Beograda 6. novembra 2017.