0
admin483 Anonymous deleted answer

Tražena je informacija o broju kontrola koje je komunalna inspekcija opštine sprovela u određenim lokalnim preduzećima i organima lokalne samouprave.