0

Tražene su informacije da li je inspekcija rada primila u 2015. prijavu protiv kompanije Kuehne Nagel u vezi kršenja Zakona o radu.