0

Tražena su dokumenata u vezi sa prigovorom sudija na izmenu godišnjeg rasporeda poslova Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu.