0

Zahtevom su tražene informacije o imenima i prezimenima zaposlenih (funkcionera i rukovodioca) u Narodnoj banci Srbije.