0

Tražene su informacije u vezi sa uvođenjem računara u lekarske ordinacije na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju.