0

Zahtevom je traženo obaveštenje o broju predmeta pod kojim se vodi postupak u kome je tražilac informacije podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv direktora Niškog kulturnog centra, zbog prekršaja iz člana 46. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja; ime postupajućeg sudije, kao i podatak o toku predmeta i fazi u kojoj se postupak trenutno nalazi.