0

Tražena je informacija u vezi sa finansijskim planovima prihoda i rashoda za 2014. godinu svih ustanova kulture u gradu Beogradu.