0

Tražne su informacije u vezi sa svim beneficijama, zaradama, naknadama, besplatnim avio kartama i drugim pravima na teret preduzeća tokom 2013, 2014, i 2015. godine koje su ostvarili članovi Nadzornog odbora i predstavnici akcionara.