0

Zahtevom su tražene informacije u vezi sa svim licima koja su angažovana po ugovoru o delu tokom 2013, 2014. i 2015. godine.