0

Zahtevom su tražene informacije u vezi sa svim novčanim subvencijama i olakšicama koje su primljene tokom 2013, 2014. i  2015. godine od Aerodroma Nikola Tesla.