0

Zahtevom su tražene informacije u vezi sa svim novčanim subvencijama i olakšicama tokom 2013, 2014. i 2015. godine.