0

Zahtevom su tražene informacije u vezi sa izdatim rešenjem o naplati naknade za odloženi neopasan industrijski otpad.