0

Tražene su informacije u vezi sa krivičnim postupcima zbog zlostavljanja i ubijanja životinja, uništavanja zaštićenog prirodnog dobra, nezakonitog lova i ribolova kao i nadriveterinarstva.