0

Tražene su informacije u vezi sa načinom obračuna plata i ostalih primanja na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.