0

Tražene su informacije u vezi sa realizacijom ugovora br.04-5457/00-2 od 30.5.2000. godine koji je zaključen između JP PTT Srbija kao prodavca stana i Jorgovanke Tabaković, sadašnje guvernerke NBS, kao kupca stana u Novom Sadu.