0

Tražene su informacije od Advokatske komore Beograd u vezi sa rešenjem disciplinske prijave br.3328 od 03. 07. 2014. godine.