0

Tražene su informacije u vezi sa ugovorom o zakupu poslovnog prostora potpisan između Luke Novi Sad i Lear Corporation doo Beograd, Stari grad i kopija ugovora o zakupu.