0

Tražene su informacije u vezi sa zapisnikom o načinu korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Sombora.