0

Tražene su informacije u vezi sa završnim računom za 2013. i 2014. i izveštaja o korišćenju sredstava fonda za zaštitu životne sredine za 2013. i 2014.