0

Tražena je kopija o iznosu i mestu ulaganja u infrastrukturu tokom 2013/2014 na celoj teritoriji opštine Bujanovac.