0

Tražena je kopija zapisnika sa 12. senice Opštinskog veća opštine Ruma od 13.02.2015. na kojoj je doneta odluka o raspodeli sredstava iz budžeta za redovne aktivnosti i programa udruženja sa teritorije opštine Ruma.