0

Tražene su kopije odluke UO AKB br. 3396-1-3/2016 donete na sednici 18.7.2016, zapisnici sa sednice i dokumenta iz kojih proizilazi status svakog pojedinačnog člana UO.