0

Tražene su kopije platnih listića, mesečnih računa za mobilni telefon za direktora i fakture za popravku službenih automobila u 2014. godini.