0

Zahtevom je tražena kopija projekta po kome se sprovode detaljna hidrogeološka istraživanja za potrebe vodosnabdevanja hotela Srbija TIS u Zaječaru