0

Tražena je kopija rešenja 04-8341/1-63 iz 1963. godine kojim je određena naknada eksproprisane nepokretnosti katastarske parcele starog premera 1089 i 1092 KO Kraljevo.