0
admin483 Anonymous deleted answer

Tražene su kopije svih ugovora o zakupu koje je Dipos zaključio sa pravnim ili fizičkim licima tokom 2013. i 2014. godine.