0

Zahtevom je tražen dokument u kome je sadržano mišljenje REM-a u vezi sa dozvoljenošću emitovanja u toku izborne kampanje zabavnog programa (Žikine šarenice)  čiji je voditelj kandidat na listi za odbornike na lokalnim izborima u Beogradu.