0

Traženi su transkripti sa sednica Skupštine grada Beograda u periodu od januara 204. godine do decembra 2017.