0
admin483 Anonymous deleted answer

Tražena je informacija da li se vodi istraga u nekim javnim preduzećima iz Kikinde i ako se vodi u kojim tačno.