0

Tražene su informacije u vezi iskazane potrošnje lekova u 2013 i 2014 na osnovu fakturisnaih usluga Fondu.