0

Tražene su kopije zaključaka za pokretanje disciplinskih postupaka za lake povrede službenih dužnosti, sa ishodima po pokrenutim i okončanim disciplinskim postupcima za zaposlene u MUP PU Kragujevac za 2012, 2013. i 2014.godinu.