0
admin483 Anonymous deleted answer

Tražene su kopije zapisnika sa održanih sastanaka između Narodne banke Srbije, predstavnika banaka i predstavnika udruženja banaka u vezi stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima.