0

Tražena je kopija ugovoar zaključenog između RTS-a (Sistem za pripremu i emitovanje Informativnog programa) i AVID Tehnology International.