0

Tražena je kopija ugovora koji su sklopljeni između GSP-a i APEX SOLUTION TECHNOLOGY doo sa svim pripadajućim aneksima