0

Tražene su kopije ugovora o korišćenju prostora i objekata koje je SRC potpisao sa fizičkim i pravnim licima od 2003. godine.