0

Tražen je uvid u konkursnu dokumentaciju Veterinarske stanice Ruma koja je podneta na konkursu za ustupanje poslova iz programa mera za period 2014-2016 od 06.12.2013. 404-02-294/2/2013-05.