0

Zahtevom je od Gradske izborne komisije grada Beograda tražen važeći dokument u kome su određene novčane naknade za predsednika, članove i zamenike članova u stalnom i proširenom sastavu GIK-a, imenovane 10.01.2018. godine.