0
admin483 Anonymous deleted answer

Kopija zapisnika sa sednice upravnog odbora kada je V.I. imenovan za direktora.