Početna

Šta je pravo na slobodan pristup informacijama?

Pravo na slobodan pristup informacijama podrazumeva vaše pravo da tražite informacije koje su nastale tokom rada organa javne vlasti ili su u vezi sa radom organa javne vlasti. Dakle vi imate pravo da od organa javne vlasti tražite i dobijete relevantne informacije od javnog značaja. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja vam omogućava da ovo vaše pravo i ostvarite tako što ćete podneti zahtev za pristup informacijama od javnog značaja. Organ javne vlasti ne sme da zahteva od vas da navedete razlog za podnošenje zahteva.

Međutim neophodno je razlikovati zahev za pristup informacijama od slanja običnih upita i zahteva za davanje mišljenja državnim organima. Sam zakon ne obavezuje organe javne vlasti da stvaraju nove informacije koje ne postoje izrađene u trenutku kada je vaš zahtev upućen. Dakle pravo na slobodan pristup informacijama podrazumeva pristup već gotovoj i postojećoj informaciji i ne predstavlja dužnost organa javne vlasti da ulaže dodatni trud, rad, tumačenje i stvaranje informacije.